תאריך/זמן
17/11/2022 - 8:00 pm

מקום
אודיטוריום וייל - כפר שמריהו, רח‘ הנוטע 6, כפר שמריהו


יעלה אביטל | סופרן
מאיה עמיר | מצו-סופרן
יעקב ראובן | מנדולינה
מארי כרמן | מנדולינה

א. ויוואלדי קונצ'רטו למנדולינה בדו מז'ור
קונצ'רטו לשתי מנדולינות בסול מז'ור
"קיץ" מתוך ארבע העונות
ק. מונטוורדי "תלתלי זהב", "אני בוער", "רועה יפה", "זפירוס שב"
ג'. ב. פרגולזי "ובכלות גופי למוות" – מתוך סטאבט מאטר