בארוקדה

אפרתה 15, ירושלים

93384

טלפון: 09-8851521

054-4789266

למידע על אירועים פרטיים: 052-6650986

שלומית סיון – מנכ"לית

עמית טיפנברון – ניהול אומנותי

יזהר קרשון – כתיבת תוכניות

איתן הופר – ניהול אתר אינטרנט

פנינה אבן-טל, ניצן שורר, יואל לוי, טל שחר, טטיאנה דרוז – צילומים

שלחו לנו הודעה