חברי התזמורת

עמית טיפנברון | נגן ויולונה

הויולונה הוא כינור ענק וזה גם פירוש המילה באיטלקית. כינור שמפיק צלילי בס שהם עמוקים וחזקים מהצ׳לו. כנגן ובונה כינורות חיפשתי את הצליל האידיאלי שיהווה את עמוד התווך של תזמורת הבארוק ובניתי לעצמי את הכלי המיוחד והגדול הזה בעל חמשת המיתרים שתומך בזמרים הסולנים ברגישות אך בנחישות.

עמית טיפנברון | נגן ויולונה

הויולונה הוא כינור ענק וזה גם פירוש המילה באיטלקית. כינור שמפיק צלילי בס שהם עמוקים וחזקים מהצ׳לו. כנגן ובונה כינורות חיפשתי את הצליל האידיאלי שיהווה את עמוד התווך של תזמורת הבארוק ובניתי לעצמי את הכלי המיוחד והגדול הזה בעל חמשת המיתרים שתומך בזמרים הסולנים ברגישות אך בנחישות.

עמית טיפנברון | נגן ויולונה

הויולונה הוא כינור ענק וזה גם פירוש המילה באיטלקית. כינור שמפיק צלילי בס שהם עמוקים וחזקים מהצ׳לו. כנגן ובונה כינורות חיפשתי את הצליל האידיאלי שיהווה את עמוד התווך של תזמורת הבארוק ובניתי לעצמי את הכלי המיוחד והגדול הזה בעל חמשת המיתרים שתומך בזמרים הסולנים ברגישות אך בנחישות.

עמית טיפנברון | נגן ויולונה

הויולונה הוא כינור ענק וזה גם פירוש המילה באיטלקית. כינור שמפיק צלילי בס שהם עמוקים וחזקים מהצ׳לו. כנגן ובונה כינורות חיפשתי את הצליל האידיאלי שיהווה את עמוד התווך של תזמורת הבארוק ובניתי לעצמי את הכלי המיוחד והגדול הזה בעל חמשת המיתרים שתומך בזמרים הסולנים ברגישות אך בנחישות.

עמית טיפנברון | נגן ויולונה

הויולונה הוא כינור ענק וזה גם פירוש המילה באיטלקית. כינור שמפיק צלילי בס שהם עמוקים וחזקים מהצ׳לו. כנגן ובונה כינורות חיפשתי את הצליל האידיאלי שיהווה את עמוד התווך של תזמורת הבארוק ובניתי לעצמי את הכלי המיוחד והגדול הזה בעל חמשת המיתרים שתומך בזמרים הסולנים ברגישות אך בנחישות.

עמית טיפנברון | נגן ויולונה

הויולונה הוא כינור ענק וזה גם פירוש המילה באיטלקית. כינור שמפיק צלילי בס שהם עמוקים וחזקים מהצ׳לו. כנגן ובונה כינורות חיפשתי את הצליל האידיאלי שיהווה את עמוד התווך של תזמורת הבארוק ובניתי לעצמי את הכלי המיוחד והגדול הזה בעל חמשת המיתרים שתומך בזמרים הסולנים ברגישות אך בנחישות.