קטעים מתוך "אורפיאו" מאת מונטוורדי – 2017 – בימוי: דני ארליך, ניצוח: עילם רותם